Parchment Note

สำหรับไอเทม Parchment Note นั้น สามารถหาได้จากเหมือง Ancient Mine

สำหรับไอเทม Parchment Note นั้น สามารถหาได้จากเหมือง Ancient Mine บริเวณพื้นที่ทางทิศใต้ของฟาร์ม (ก่อนถึงชายหาด)

สามารถหาได้จากการขุดสายแร่ (บล็อคหินที่มีแร่ มีอัญมณี) โดยโอกาสการได้นั้น ค่อนข้างต่ำ (ขุดไปเรื่อยๆ อย่าท้อครับ)
*** โอกาสการดรอป  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ หรือระดับความลึก **

บนความอื่นๆ
ที่น่าสนใจ

Translate »
%d bloggers like this: