การเพาะปลูก

คู่มือสอนการเพาะปลูกพืชทั้งหมด ภายในเกม

การเพาะปลูก ถือเป็นปัจจัยหลักของเกมแนวนี้ โดยในเกมจะแบ่งเป็น 4 ฤดู 28 วันต่อฤดู คือ ใบไม้ผลิ(Spring) ฤดูร้อน(Summer) ฤดูใบไม้ล่วง(Autumn) และฤดูหนาว(Winter) โดยในแต่ละฤดู จะมีพันธุ์พืชให้ปลูกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถปลูกข้ามฤดูได้(พืชจะตาย) ยังไงก็แล้วแต่พืชบางชนิดจะสามารถปลูกข้ามฤดูได้ตามเงื่อนไข
**หมายเหตุ: ระยะเวลาเก็บเกี่ยวในตารางแสดงระยะเวลาเก็บเกี่ยวตั้งต้น ระยะเวลาจะสั้นลงเมื่อเลเวลสกิลฟาร์มเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ

ข้อมูล ตัวเกม patch วันที่ 11/10/2562  :  พืชสามารถปลูกได้ทุกฤดู


ฤดูใบไม้ผลิ Spring


ฤดูร้อน Summer


ฤดูใบไม้ร่วง Autumn


ฤดูหนาว Winter

บนความอื่นๆ
ที่น่าสนใจ

Translate »
%d bloggers like this: